Doelstelling van de website!

Deze site wil eraan bijdragen om onbekend, d.w.z. ongelokaliseerd beeld materiaal te herkennen, dus achterhalen waar de opname is gemaakt.
De insteek is om van “niets” “iets” te maken, want een afbeelding heeft pas waarde voor een archief of verzamelaar als bekend is "waar het is”. Historisch erfgoed krijgt aldus de juiste bestemming.
Iedereen die een opname lokaliseert, krijgt als eerste het recht om de kaart voor eigen verzameling over te nemen en een bonus op het overnamebedrag. Dat geldt uiteraard niet voor gastkaarten, kaarten waarvan het nummer eindigt op een g, want de site-gebruiker is dan niet de eigenaar, maar de gastgever.
Deze categorie heeft geen forums.